בגרעין עודד

מעניין אותך? מבטיחים לחזור אליך

בני המושבים שנת שירותב-19.png

במסלול האקולוגי של גרעין עודד נעמיק בקשרים שבין אני עצמי, לחברים שלי, לחברה שלי, לסביבה שלי, לטבע, לתיקון עולם, ונשתמש בכלי החזק ביותר לשינוי: חינוך הדור הבא. כמחנכים אנחנו משפיעים על מעגלים רחבים מאוד של ילדים ובני נוער, וכחלק מתנועה גדולה יש לנו יכולת להשפיע על עשרות אלפי חניכים!

חיים ברי קיימא

יום בשבוע יוקדש להעמקה בתהליכים הסביבתיים המתרחשים ובפתרונות השונים, ולעיצוב אורח החיים בקומונה באחריות סביבתית

אקטיביזם

נשתתף ואף נארגן מחאות חברתיות והפגנות ונעסוק בהעלאת מודעות הציבור להשפעת אורח חיינו על הכדור ועל שינוי האקלים

חינוך סביבתי

עיצוב והשפעה על הדור הבא של בני הנוער כדי שיקחו אחריות על הסביבה שלהם. הדרכת קבוצות של ילדים ובני נוער והפקת פרוייקטים קהילתיים

אז למה אצלנו?

שנת השירות בגרעין עודד היא שנה של שליחות, של צבירת חוויות, של עצמאות ואחריות. תפקיד הש"ש הוא הדרכת קבוצות של ילדים ובני נוער, הובלת טיולים, ריכוז פרוייקטים קהילתיים ועוד. כל זאת תוך מתן דוגמא אישית לחניכים ויצירת קשר חברי ותומך איתם.

הגרעינר הוא דמות מפתח ביישוב ובמועצה, באחריותו קיומה השוטף של הפעילות וכמובן הדרכת החניכים בקבוצות הגילאיות בדגש על שכבת ט' והכשרתם לקראת הדרכה. בנוסף הגרעינר, מלווה ומכשיר את צוותי ההדרכה ביישוב, ומתמקם בתור אישיות לדוגמא ודמות לחיקוי בעבור כלל החניכים בישוב.